Làm liều cưỡng hiếp em lễ tân xinh vl và cái kết ...

  • #1
  •  
  • #2
  •  
  • #3
  •  
  • Zoom+
  •   1.7m 
1.7m
Nửa năm sau khi vào công ty, tôi vừa bị sếp mắng trong khi các đồng nghiệp của tôi đang mong chờ chuyến du lịch hai đêm ba ngày của nhân viên sắp tới. Và tôi, một người có quá khứ ngắn, được lệnh ở lại. Một mình văn phòng cảm thấy yên tĩnh và cô đơn, nhưng có vẻ như tôi không phải là người duy nhất được lệnh ở lại. Có vẻ như anh Kijima, nhân viên lễ tân đã mong mỏi công ty kể từ khi gia nhập công ty, cũng được lệnh ở lại, vì vậy chúng tôi quyết định làm việc một mình.